[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
กศน.ตำบลสระโพนทอง โดยนางปกาสิตา บูรณะถาวร หัวหน้า กศน.ตำบลสระโพนทอง กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่12-13กรกฏาคม 2554 ณ หอประชุมกศน.จ.ชัยภูมิ
มีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลทั้งหมด
เป็นกิจกรรมที่มีการนำรูปแบบการส่งเสริมการอ่านไปใช้ใน กศน.ตำบล และพื้นที่รับผิดชอบเป็นกิจกรรมทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับเพื่อส่งเสริมนโยบายของชาติและเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนรู้คุึณค่าของการอ่านหนังสือ และสามารถนำ
ประโยชน์ที่เกิดจากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

ที่ปรึกษา : นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์          ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ผู้รายงาน : นางปกาสิตา บูรณะถาวร        หัวหน้า กศน.ตำบลสระโพนทอง และคณะครู กศน.ตำบลสระโพนทองเข้าชม : 1790


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลเกษตรสมบูรณ์ 5 / พ.ย. / 2555
      กศน.ตำบลบ้านหัน 3 / ต.ค. / 2554
      กศน.ตำบลหนองข่า ร่วมประชุมคัดเลือกครูสอนดีฯ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ 3 / ก.ย. / 2554
      กศน.ตำบลกุดเลาะ 9 / ส.ค. / 2554
      กศน.ตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล 2 / ส.ค. / 2554


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05