[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมโครงการ กศน.โฮมแฮง ร่วมแรงเกี่ยวข้าว เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
22 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)จังหวัดชัยภูมิ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับคณะครู และเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณภูกระแต บ้านเดื่อ อำเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วม กิจกรรม วันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยามรีเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้จัดบูธ ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมอ่านหนังสือ ในงานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
31 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน.ตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
29 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ัด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยมีนายธนาการ อ่างชิน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา สถานที่ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์
29 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตกบาตรเช้าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
29 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลและสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ทำความสะอาดลานพระไกรสิงหนาทและพื้นที่ในเขตเทศบาล
29 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านเกษตรศิลป อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดโครงการ \"คุณธรรม จริยธรรม\" ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
15 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน.ตำบลหนองโพนงาม จัดโครงการสร้างความพร้อมให้กับชมชน ผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
15 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน. ตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม
15 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
โครงการฝึกอบรม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน. ตำบลหนองโพนงาม จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
15 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
คณะครู นักศึกษา กศน. ตำบลหนองโพนงาม เข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONE
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน. ตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร ์ภาคเรียนที่ 1/2559
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน. ตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมสอนปรับพื้นฐานระดับประถม ม. ต้น ม. ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05