[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
คณะครูนักศึกษา กศน. ตำบลหนองโพนงาม เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองโพนงาม
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทอง
กศน.ตำบลโนนทอง กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโนนทอง
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ปลูกป่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
8 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ทำการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
8 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์และ ภาครัฐและเอกชน เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
8 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนการปฎิบัติงาน
5 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท : ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ดำเนินการสอบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการ \"เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน\" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
ดำเนินการสอบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังม่วง
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการ \"พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\" วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
จัดโครงการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
จัดโครงการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ นำนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรม \"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม\" ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าภูคีธรรมาราม ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาเอดส์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05