[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
นำนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรม \\\"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม\\\" ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
3 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
ร่วมขบวนแห่งานพระไกรสิงหนาท ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
3 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
โครงการ \"พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาเอดส์\" ประจำปีงบ ๒๕๕๙
24 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
โดยนางสาวสุภาพ ภูมิไธสงค์ หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและคมเป็นพลเมือง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
จัดโครงการ\"พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน\" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
11 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้ทำการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
9 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
จัดโครงการ \"พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอัมีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข\"
8 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก จัดกิจกรรมตามโครงการ \"พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ \\\"ค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต่อต้านยาเสพติด\\\" ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก ร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายลูกเสือเชิงวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมโครงการ ค่ายลูกเสือเชิงวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน จากท่าน ผอ.ดารณี คณาเขว้า โดยท่านได้ให้ความรู้ต่างๆมากมาย ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
รับการนิเทศ จาก นางดารณี คณาเขว้า ผอ.กศน.อ.เกษตรสมบูรณ์ ท่าน ผอ.ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในวันที่ 21 มกราคม 2559
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
รับการนิเทศ จาก นางดารณี คณาเขว้า ผอ.กศน.อ.เกษตรสมบูรณ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)ให้กับนักศึกษา โดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ และจัดทำความสะอาดบริเวณ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
ร่วมจัดนิทรรศการ \"โครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ \" ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ร้านนิทรรศการงานเจ้าพ่อพญาแล (กศน.จังหวัดชัยภูมิ)
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วม เดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ ๕๙ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมการจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มอิงภู วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05