[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านบัว
กศน.ตำบลบ้านบัว รับการนิเทศ
21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านหัน
การนิเทศตรวจเยี่ยม ผอ.กศน.อ.เกษตรสมบูรณ์
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการหนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ งานนิทรรศการเจ้าพ่อพญาแล ในวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยจัดสอนโครงงานอาชีพผูกผ้าประดับ และโครงการสอนทำเหรีญโปรยทาน โครงงานทำขนม และมีประชาชนสนใจในงานเป็นอย่างมาก
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดกิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักศึกษา
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมงานทำบุญสำนักงานและจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานและแนวทาง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรศิลป
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ รร เกษตรศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมเดิน เนื่องในการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมการจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มอิงภู ได้แก่ กศน.อำเภอภูเขียว กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กศน.อำเภอบ้านแท่น กศน.อำเภอคอนสาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ กับภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ ๆ ภายใน ตำบลบ้านเดื่อ
7 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ประชุมเตรียมงานในการปฏิบัติงานตามแผนต่าง ๆ ภายในตำบล เพือเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และให้ตรงตามนโยบาย กศน.
7 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณี ๖ สายสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
7 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดรายการวิทยุชุมชน fm 92.25 mhz. ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความบันเทิง แก่ประชาชน
4 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทำบุญสำนักงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
25 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก เข้ารับนโยบายตามโครงการประชุุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05