[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

21 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก กับภาคีเคลือข่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกีฑานักเรียนต้านยาเสพติด \"ปู่กาเกมส์\"
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง
คณะครูกศน.ต.สระโพนทอง ร่วมรับชมรายการอีทีวี
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง
ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง
จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.สระโพนทอง
ประชุมเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงาน
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง
ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.สระโพนทอง
สอนปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี2558
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
น้อมจิต ส่งเสด็จ สู่สวรรค์ ครรลาลัย
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดป่าบริบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วม กับชุมชนในแต่ละชุมชน พัฒนาชุมชน และ ร่วมเดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ สอนปรับพื้นฐาน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง วันที่ 25 ฟฤศจิกายน 2558
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ฟฤศจิกายน 2558
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมรับฟังนโยบายผ่านท่างระบบ ETV จากท่านเลขาธิการ นาย สุรพงษ์ จำจด ในวันที่ 9 ฟฤศจิกายน 2558
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้ทำการจัดเวทีชาวบ้าน ในวันที่ 5 ฟฤษจิกายน 2558
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ ชุมชนคุ้มเจ้าแม่หัวนาย ทอดกฐิน ณ วัดบริบูรณ์
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้ทำการปรับภูมิทัศน์
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านหัน
จัดกิจกรรมการจัดเทวีชาวบ้านภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านหัน
กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05