[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านหัน
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านบัว
กศน.ตำบลบ้านบัว ร่วม ปั่นเพื่อพ่อกับบ้านบัว
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านบัว
กศน.ตำบลบ้านบัว ร่วมงานวันพ่อ
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมเดินขบวบพาเรดกับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เปิดงานกีฬา อบต.ท้องถิ่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเป้า และ ผอ.ดารณี ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมเปิดงานกีฬาในครั้งนี้
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับ ผอ.ดารณี ครูอาสา และคณะครู กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้าวันพ่อแห่งชาติ เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช 2558
4 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก ร่วมกับภาคีเคลือข่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชน ตำบลโนนกอก ครั้งที๗
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.บ้านเดื่อร่วมเป็นกรรมการคุมห้องสอบธรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ร.ร.บ้านเดื่อดอนกลาง
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสอบนักธรรม ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคีเครือข่าย
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้ารับระเบียบการ และเสื้อกีฬา แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบรูณ์ (บ้านเป้าเกมส์) ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก สอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอกร่วม คณะครู กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมใจเดินาทางไปส่งท่าน ผอ.ธนานุวัฒน์ พงษ์เดชาตระกูล ผอ.จังหวัดมหาสารคาม
30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมโรงเรียนบ้านหัวโสก เข้าร่วมเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียน ตำบลบ้านเดื่อ ณ โรงเรียนบ้านหนองแต้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยมี นายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศบาลตำบลบ้านเดื่อเป็นประธานเปิดพิธีกีฬาสีในครั้งนี้
29 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทองสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 พ.ย.58
กศน.ตำบลโนนทองสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 พ.ย.58
29 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทองปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 พ.ย.58
กศน.ตำบลโนนทองปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 พ.ย.58
27 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน ตามหมู่บ้านภายใน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
27 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
27 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\\\\\\\\\" จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
26 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ รับหนังสือขอบคุณ จาก คณะดำเนินงานประกวดนางนพมาศ งานสือสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
26 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
รายงานกิจกรรม กศน.ตำบลโนนกอก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05