[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพการผูกผ้าประดับให้กับาวตำบลบ้านเดื่อ วันที่ 2-3 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทอง
กศน.ตำบลโนนทองยินดีตอนรับนายนิติพันธ์ ระลอกแก้ว รอง ผอ.กศน.จ.สิงบุรี และนายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผอ.ฝึกประสบการณ์
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านหัน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านหัน
กศน.ตำบลบ้านหันได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อความยั่งยืนของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดชัยภูมิ
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรม โครงการ เวทีเสวนาสร้างความสุขให้กับชุมชน วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทอง
กศน.ตำบลโนนทอง จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลโนนทอง ภาคเรียนที่ 1/2557 ปีงบประมาณ 2557
4 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เกษตรสมบูรณ์
จัดโครงการประชุมบุคลากรสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557
17 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รับการนิเทศจากท่าน นิตยา เจริญสุข พร้อมคณะ ผอ.สำนักงาน กศน. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มานิเทศลงพื้นที่ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ติดตามเยี่ยมชมงานแต่ล่ะตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย
25 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำบุคลากร กศน.ตำบลบ้านเดื่อ กศน.ตำบลบ้านบัว และกศน.ตำบลบ้านยาง ร่วมกิจกรรมเกษตรเคลื่อนที่และ
23 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ วันครู๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน\"
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.เภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ทำความสะอาดบริเวณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์และ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เนื่องในวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
อบต.ตำบลหนองโพนงาม แจกเบื้องยังชีพผู้สูงอายุที่ กศน.ตำบลหนองโพนงาม วันที่ 4 ธันวาคม 2556
27 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
27 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกุดเลาะ
นายก อบต. คนใหม่ ดต. วิโรจน์ คาดสนิท มาเยี่ยมชม กศน. ตำบลกุดเลาะ
26 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
เข้าร่วม การจัดงานมหัศจรรย์ตีคลีไฟ จังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้นที่บริเวณวัดบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ งานมหัศจรรย์ประเพณีตีคลีไฟหนึ่งเดียวในสยาม ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2556 เป็
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี วันที่ 25 พ
21 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกุดเลาะ
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒ / ๒๕๕๖ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ. กศน.ตำบลกุดเลาะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05