[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

21 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกุดเลาะ
ประชุมบุคลากรเพื่อหาแนวทางปรับปรุง กศน.ตำบล ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลกุดเลาะ
15 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ร่วมกับ นพค.55 ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ใน นทพ. ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
11 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปื ๒๕๕๖
โดยนายเกษม ทาขามป้อม ผอ.อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมแข่งขันกีฬานาคาเกมส์ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดหนองคาย
27 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติประสบการณ์ : (เชิงประจักษ์ฺ)
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
24 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต้อนรับคณะนิเทศ จาก กศน.ชัยภูมิ
คณะนิเทศนำโดยท่านประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผอ.กศน.ชัยภูมิ ออกนิเทศงาน กศน.เกษตรสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
12 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ลานเพลินสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
21 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
คณะครูและบุคลากร กศน.เกษตรสมบูรณ์ นำโดย นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดป่าบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
15 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนอุ่นใจ
กลุ่มโชนอิงภู ประกอบด้วย กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กศน.อำเภอภูเขียว กศน.อำเภอคอนสาร กศน.อำเภอบ้านแท่น จัด ณ บ้านนาไฮ หมู่ ๗ และ หมู่ ๑๖ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ณ วัดป่าภูคีธรรมาราม บ้านดอนมะค่าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุมภูคี เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖
27 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
เข้าร่วมงาน \"วันยาเสพติดโลก\" วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
คณะครู กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ฝึกประสบการณ์การเป็นวิทยากรกระบวนการจัดค่ายนักศึกษาให้กับคณะครู กศน.อำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 18-19 มิ.ย. 56 ณ กศน.เกษตรสมบูรณ์
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะ โดยสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสุขภาวะชุมชน(สำนัก ๓) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมประชุมตามโครงการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตำบลบ้านเดื่อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
13 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จัดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กศน. ประจำปีงบประมาณ2556 วันที่ 13-14 มิ.ย. 56 ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
10 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน.ชัยภูมิ เกมส์ 56
คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กลุ่มโซนอิงภู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ชัยภูมิ เกมส์ 56 ณ สนาม สพล.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
คณะครู กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
คณะครู กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ที่จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
31 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กลุ่มโซนอิงภู
จัดกิจกรรมทักษะชีวิต \"กศน.สานฝัน สู่วันฟ้าใส\"27-31พ.ค.56 ณ วัดป่าภูคีธรรมาราม ต.บ้านหัน อ.เกษตรฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05