[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ต้อนรับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. นิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 56
16 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เดินแห่ขบวนบุญเดือน ๖
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมเดินแห่ขบวนบุญเดือน ๖ (เจ้าพ่อพระยาแล) วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ จังหวัดชัยภูมิ
15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต้อนรับนายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตราด
ฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์จัดงาน สงกรานต์บ้านเฮา และงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
8 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมงานของดีเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี ๒๕๕๖
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมงานของดีเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี ๒๕๕๖
8 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมพิธีเปืดกีฬา บ้านเดื่อเกมส์ครั้งที่ ๑๗
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมพิธีเปิดกีฬา บ้านเดื่อเกมส์ครั้งที่ ๑๗ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ .กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบวิชาเลือก
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
24 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เรื่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอก เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
17 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
11 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ.อ.ธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกนิเทศ สนามสอบ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง ซึ่งมีคณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อให้การต้อนรับและรายงานผลของสนามสอบ
6 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
4 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดฟุตซอลพระไกรคัพ ครั้งที่ ๑๓
ณ สนามฟุตซอล หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
20 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมงานเปิดโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
17 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สอบเทียบระดับการศึกษานักศึกษา ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย
ณ ห้องประชุมภูคื วันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
14 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จัดการอบรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนได้
7 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทองร่วมกับกศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลโนนทองร่วมกับกศนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตำบลโนนทอง
25 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมภูคี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
24 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด
ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
20 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการค่ายเรียนรู้ อังกฤษ-วิทย์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้านยาเสพติด
ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05