[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

26 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ดำเนินการสอบนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมภูคี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
22 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผอ.สุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์
ณ ห้องประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
18 / พ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
กลุ่มโชนไตรคีรี (กศน.ต.สระโพนทอง,กศน.ต.บ้านหันและกศน.เทศบาลต.เกษตรฯ)จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา๒๕๕๕
เป็นกิจกรรมจัดขึเนเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิธีเรียนแบบ กศน.ตามหลักสูตร
16 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านบัว
กศน.ตำบลบ้านบัว จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งาน กศน.ทางวิทยุชุมชน
15 พ.ย.55
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2555 ณ กศน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ แจ้งกำหนด วัน และเวลาการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
ณ หอประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
13 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมภูคี
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรม กศน.ไร้พุง อย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับบุคลากร
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วน ๖ ข้อ
ณ ห้องประชุมภูคี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วน ๖ ข้อ
ณ ห้องประชุมภูคี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
5 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรม กศน.ไร้พุง
อย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์
31 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดงานเลี้ยงส่งบุคลากร
เพื่อไปรับใช้ชาติในหน้าที่ทหารเกณฑ์ ผลัด ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
23 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานเพลินสาวบ้านแต้ หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
20 / ต.ค. / 2555 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเกษตรสมบูรณ์
รับการประเมินเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
19 / ต.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
คณะครู กศน.ตำบลได้เยี่ยมร้านอี๋บาร์เบอร์ ส่งเสริมการอ่านเพื่อชุมชน
ร้านบริการตัดผมชาย อี๋ บาร์เบอร์ ส่งเสริมการอ่านเพื่อชุมชนได้ต้อนรับคณะครูกศน.เพื่อแนะนำหนังสือใหม่
19 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทอง
กศน.ตำบลโนนทอง
19 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดั้ง..ดัง.ดังอีกแล้ว กศน.ตำบลหนองโพนงาม
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ด้วยความยินดียิ่ง..
10 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกษตรสมบูรณ์ ความก้าวหน้าของการปรับปรุง กศน.ตำบล
การปรับปรุง กศน.ตำบลเกษตรสมบูรณ์ ได้พัฒนา และปรับปรุงเพิ่มเติม จากเดิม ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05