[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

15 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมวางแผนงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมภูคี
15 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส (SWOT) หาแนวทางพัฒนา กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมภูคี
15 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากรเพื่อร่วมวางแผน แนวทางการพัฒนางาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องภูคี
29 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเทพสถิตย์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเทพสถิตย์ วันทีี่ 28 ก.ย.2554
27 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกระสังและอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
กศน.อำเภอกระสัง ,อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔
18 / ก.ย. / 2554 : ข่าวเด่น
ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ นิเทศสนามสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
12 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมการแข่งขันกีฬา มหกรรม กศน.เกมส์
ณ สนามกลาง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
11 / ส.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน.เกมส์
กศน.อำเเภอเกษตรสมบูรณ์แข่งขันกีฬา กศน.เกมส์
21 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวเด่น
3 กรกฎาคม 2554 อย่าลืมไปเลือกตั้ง
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
20 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเป้า
การปฐมนิเทศนักศึกษา ๑/๒๕๕๔
20 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
12 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรณรงค์การเลือกตั้ง
ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/9
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05