[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

กศน. ตำบลกุดเลาะ
ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒ / ๒๕๕๖
ได้ให้คำเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในรูปแบบ กศน. และได้ตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา


บรรยากาศในการลงทะเบียนนักศึกษา

                                                  
บรรยากาศในการปฐมนิเทศนักศึกษา

                                                  
         โดย นางร่มเย็น  สำราญวงศ์  ครูอาสาสมัครกศน.                                                                                     โดย นายพินิจ  บรรเทา     ครู กศน. ตำบล

                                             
    โดย นางสาวจิราวรรณ  อาจโยธา  ครู กศน. ตำบล                                                                                                    คณะครู กศน. ตำบลกุดเลาะ

                                          

 
บรรยากาศในการตรวจสุขภาพของนักศึกษา

                                               

                                         


ที่ปรึกษา


นายสุรศักดิ์   วงศ์สุรศิลป์        ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
นายชัยวุฒิ    ทองดี             บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นางร่มเย็น     สำราญวงศ์       ครูอาสาสมัครกศน.

บุคลากร กศน. ตำบลกุดเลาะ

นางสาวจิราวรรณ  อาจโยธา              หัวหน้า. กศน.ตำบลกุดเลาะ
นายพินิจ  บรรเทา                         ครู กศน. ตำบล
นายฉัตรตุพรณ์  ศรีเมือง                  ครู ศรช.
นางสาวไพรินทร์  วรรณจิรานุวัฒน์        ครู ศรช.
นางผ่องพรรณ บรรเทา                    ครู ศรช.
นางสาวจุฬารัตน์ พลเสนา                 ครู ศรช.
นางสาวกัลยา  โสภา                      ครู ศรช.


ผู้รายงาน

นางสาวไพรินทร์  วรรณจิรานุวัฒน์     ครู ศรช.


เข้าชม : 1
 
 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๔๗๓๕๔


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05