[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ

ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


การเทียบระดับ จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

วัตถุประสงค์

            1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ

            2.เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหุ้นส่วนการยกระดับการศึกษาของประชากรส่วนมากของประเทศที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนอย่างยั่งยืน

            3.เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มบุคคลวัยแรงงานสู่ตลาดแรงงานอาเซียน

            4.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม

            5.เพื่อเป็นการสร้างตัวแบบการศึกษาเทียบโอนวิทยฐานะโดยไม่กำหนดพื้นฐานตามการศึกษาในระบบ Functional Education เน้นความรู้ความชำนาญการทำงาน Knowledge and Experience by learning and working.

ระดับการศึกษา

เป็นการเทียบความรู้ โดยการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วุฒิการศึกษา

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
           
            1)  
มีสัญชาติไทย

            2)  อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

            3)  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

            4)  ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษามนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

            5)  ประกอบอาชีพสุจริตเป็นหลักแหล่ง และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน

ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา

     ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามศักยภาพของผู้ประเมินอาจใช้เวลามากหรือน้อยกว่า 8 เดือนก็ได้

วิธีการประเมินสมรรถภาพ

            1.  ประเมินผลเป็นรายวิชา แบ่งออกเป็น 2 ภาค

                1.1  ภาคทฤษฎี  ร้อยละ 70 ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้

                1.2  ภาคประสบการณ์  ร้อยละ 30 ประเมินด้วยการปฏิบัติจริง และหรือสัมภาษณ์ และหรือ ชิ้นงาน และหรือ แฟ้มประมวล  ประสบการณ์

            2. เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ประเมิน 9 รายวิชา

                 Module 1 เครื่องมือสร้างความรู้สู่ความสำเร็จ

            1)  การใช้คอมพิวเตอร์

            2)  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

            3)  การผลิต การตลาด การบริโภค นำไปสู่ชุมชน SME

                  Module 2 พัฒนาองค์กร-ชุมชนเข้มแข็ง

            4)  ระบอบประชาธิปไตย

            5)  การบริหารจัดการชุมชน
                 Module 3 การสื่อสาร

            6)  การสนทนาภาษาอังกฤษ/จีน

            7)  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                 Module 4 ทั่วไปและวิจัยชุมชน

            8)  การวิจัยชุมชน

            9)  การจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน

ค่าลงทะเบียน

                 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท  

สถานที่สมัคร

                 ผู้สมัครสนใจติดต่อได้ กศน.อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 044831123

 

 

 

 

 เข้าชม : 629


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ‘ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป’ เสียงจากใจประชาชน ถวายแด่’ในหลวง’ 14 / ต.ค. / 2559
      วันแม่แห่งชาติ 9 / ส.ค. / 2559
      การอบรมวิทยากร ครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 15 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอแก้งคร้อ รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด จาก นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. 11 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอแก้งคร้อร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอแก้งคร้อเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 24 / มิ.ย. / 2559


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ
เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถ.แก้งคร้อ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 044-831123
email :
nfekk@yahoo.co.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05