[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

อังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
  • มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
  • มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
  • มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การทำงาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
  • เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ  มีความเอื้ออาทร  ต้องทำงานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”

                   พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้  ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะทำและสั่งสอนศิษย์ให้ทำได้  หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ  ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง  ที่สำคัญประการหนึ่งคือ  การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด  สิ่งที่ดีที่ชั่ว  และเลือกรับเลือกทำแต่ทางที่ถูกที่ดี  เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ.  อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมนำมาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่า  เห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำ  คนไทยเห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือทำ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่”

ดิฉันขอฝากพระบรมราโชบายนี้ให้ครูภาษาไทยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนและเป็นแนวทางการสอนศิษย์ให้ปฏิบัติตามเพื่อความมั่นคงก้าวหน้าของสังคมไท
เข้าชม : 3063


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 14 / ม.ค. / 2563
      พิธีมอประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอแก้งคร้อ 26 / พ.ย. / 2562
      รับนักศึกษาใหม่ 30 / ก.ย. / 2562
      สอบ N-NET 22 / ส.ค. / 2562
      ทรงพระเจริญ 15 / ส.ค. / 2562


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ
หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ 044831123
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05