[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองบัวบาน พร้อมคณะครู กศน. อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”

อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556ศน.ตำบลหนองบัวบาน พร้อมคณะครู  กศน. อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2556

                                                                                              

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน ทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่อง การสอนภาษา การอ่าน และการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษา ต่าง ๆ ตลอดจนการนำเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนแนวใหม่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
โดยภายในงานจะมีการเสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ การสาธิตการเรียนการสอนภาษาและการคิดวิเคราะห์จากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติ ที่ โดดเด่น ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับครู / อาจารย์ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม การเปิดเวทีให้เยาวชนและครูได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพด้าน ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ด้านภาษา และคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษา รวมทั้งมีการประกวดการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของครูที่ถือว่ามีความโดดเด่น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งออกเป็นโซน ๆ ได้แก่ โซนภาษาไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี มาลายู การคิดวิเคราะห์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และภาษาเพื่ออาชีพ
           

เข้าชม : 1169


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การสำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบโรงเรียน 15 / ต.ค. / 2557
      กศน.ตำบลหนองบัวบาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 17 / ก.ย. / 2557
      ของขวัญที่เด็กอยากได้\'ในวันเด็ก\'กระจายโอกาสการศึกษา100% 9 / ม.ค. / 2557
      กศน.ตำบลหนองบัวบาน พร้อมคณะครู กศน. อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์” 5 / พ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลหนองบัวบาน มอบอุปกรณ์ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 3 / เม.ย. / 2556