[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต


มีบุคลากรทั้งสินจำนวน25คน ประกอบด้วย นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต  และข้าราชการ ครู จำนวน 1 คน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. จำนวน  1  คน ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6คน ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 14 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  จำนวน 1 คนและนักการจำนวน 1 คน

 มีห้องสมุดประชาชน  จำนวน 1 แห่ง  มี กศน.ตำบล 5 แห่ง ประกอบด้วย

1.       กศน. ตำบลวะตะแบก

2.       กศน. ตำบลห้วยยายจิ๋ว

3.       กศน. ตำบลบ้านไร่

4.       กศน. ตำบลบ้านนายางกลัก

5.       กศน. ตำบลโป่งนก

 

มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน  14  แห่ง มีผลการดำเนินงานดังนี้

 

1.ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ

        ยอดนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีภาคเรียน 2ปีการศึกษา 2562ดังนี้

          ระดับประถมศึกษา           จำนวน  28 คน

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน   737คน  

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน   919 คน   

          รวมทั้งสิ้น        จำนวน   1,674คน                

          นักศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ จำนวน  18  คนเข้าชม : 2032
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044 - 855152
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05