[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

ลำดับที่

                     กิจกรรม

ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดให้มี-โครงการรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก

 2

ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดให้มี-โครงการรณรงค์ช่วยชีวิตเบื้องต้นกรณีตกน้ำ

 3

ด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดให้มี-โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 4

ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดให้มีโครงการ  ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ

 5

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียน 30 ชม.ขึ้นไป

 
เข้าชม : 2016
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044 - 855152
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05