[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน


ที่

กิจกรรม/โครงงาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (กศน.)

เป้าหมาย

 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

-โครงการรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพ(๓.๑)

 

ประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จำนวน ๖๗ คน

กศน.ตำบลวะตะแบกจำนวน ๑๔ คน

กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋วจำนวน ๑๔ คน

กศน.ตำบลบ้านไร่      จำนวน ๑๓ คน

กศน.ตำบลนายางกลักจำนวน ๑๓ คน

กศน.ตำบลโป่งนก      จำนวน ๑๓ คน

 

 เข้าชม : 1962
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044 - 855152
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05