[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติสถานศึกษากศน.อำเภอเทพสถิต

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต  เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเกตุ   ถนนสุนารายณ์  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่  20 ไร่
    
 
  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

             ทิศเหนือ          จดอำเภอภักดีชุมพล  และอำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

             ทิศใต้              จดอำเภอ ด่านขุนทด  และกิ่งอำเภอเทพารักษ์    จังหวัดนครราชสีมา

             ทิศตะวันออก    จดอำเภอบำเหน็จณรงค์   และอำเภอจัตุรัส     จังหวัดชัยภูมิ

             ทิศตะวันตก      จดอำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์   และ   อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี

ปรัชญา

พัฒนาแหล่งเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างหลากหลายมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพเข้าชม : 5118
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044 - 855152
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05