[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ทำเนียบบุคลากร

 

หัวหน้า กศน.ตำบลวะตะแบก  หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว   หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านไร่   หัวหน้า กศน.ตำบลนายางกลัก  หัวหน้า กศน.ตำบลโป่งนก

                         


                                  
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                      
      
   
                 


    
      

                                       เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต    นักการภารโรง/ยาม
         


 


ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

ครู และบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต  มีจำนวน 60 คน   ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

1. ผู้บริหาสถาน

    ศึกษา

ปริญญาโท

1

-

1

2. ครู คศ1.

ปริญญาตรี

-

1

1

3. พนักงานราชการ

ปริญญาตรี

4

5

9

4. ครูศูนย์การเรียนชุมชน

ปริญญาตรี

20

27

47

5. เจ้าหน้าที่ห้อง

    สมุด

ปริญญาตรี

1

-

1

6. ยาม / นักการ

    ภารโรง

ม.6

1

-

1

 

 

รวม

 

27

 

33

60 

 
 


เข้าชม : 2528
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044 - 855152
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05