[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
        
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเรียน กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 <embed src=http://img51.imagesh

แบบเรียน กศน
แบบเรียน กศน.
ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2555
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า

 
หลักสูตร กศน. 2551
1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระความรู้พื้นฐาน
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาสังคมศึกษา
4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศิลปศึกษา
6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์
8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาไทย
10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการเรียนรู้
11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ
12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ
13 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาคณิตศาสตร์
14 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
15 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

16 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
17 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาสังคมศึกษา
18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
19 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาศิลปศึกษา
20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาวิทยาศาสตร์
22 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
23 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาไทย
24 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาทักษะการเรียนรู้
25 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
26 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
28 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาคณิตศาสตร์
29 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข้ง
30 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
31 ระดับประถมศึกษา รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

41 ระดับประถมศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา
42 ระดับประถมศึกษา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
43 ระดับประถมศึกษา รายวิชาศิลปศึกษา
44 ระดับประถมศึกษา รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
45 ระดับประถมศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
46 ระดับประถมศึกษา รายวิชาภาษาไทย
47 ระดับประถมศึกษา รายวิชาทักษะการเรียนรู้
48 ระดับประถมศึกษา รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ
49 ระดับประถมศึกษา รายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
50 ระดับประถมศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์
51 ระดับประถมศึกษา รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
52 ระดับประถมศึกษา รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
53 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551="transparent"></embed>


เข้าชม : 830


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลตลาดแร้ง ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 29 / เม.ย. / 2559
      กศน.ตำบลชีบน 18 / เม.ย. / 2559
      กศน.ตำบลชีบน 1 / ธ.ค. / 2558
      คณะครู กศน.ตำบลตลาดแร้ง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" จังหวัดชัยภูมิ 20 / พ.ย. / 2558
      คณะครู กศน.ตำบลตลาดแร้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ 24 / ต.ค. / 2558


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ม.1 ถนนโคทองพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทร 044 839035
pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05