[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

31 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
31 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น(การประดิษฐเครื่องตัดท่อนมัน)
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น(การประดิษฐเครื่องตัดท่อนมัน) กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ ปีการศึกษาที่ 1/2559 จำนวน 6 รุ่น
31 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
ข้อมูล กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา และ แหล่งเรียนรู้ชุมชน
19 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร(Book Vovage ll)
โครงการบรรณสัญจร(Book Vovage ll)
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้ายรับสมัครนักเรียนกศน
ป้ายรับสมัครนักเรียนกศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาเซียนศึกษา โคกเพชรพัฒนา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
สมัครเรียน กศน.
สมัครเรียน...การเรียน กศน. (แบบพบกลุ่มเดิม)
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
กิจกรรมสอนบัญชีครัวเรือนที่บ้านปากจาบ
จัดทำกิจกรรมสอนบัญชีครัวเรือนที่บ้านปากจาบ
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น
งานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น กศน.ตำบลโคกเพชรพัมฯา
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกาะมะนาว
เกาะมะนาว
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคคลากรโคกเพชร
ทีมงานโคกเพชรพัฒนา
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
ข่าว วารสาร ประจำเดือนมกราคม 2559 @กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกเริงรมย์พบกลุ่มนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน.ตำบลโคกเริงรมย์พบกลุ่มนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
กศน.ตำบลโคกเริงรมย์ร่วมกับโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัยจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
25 / ส.ค. / 2554 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านตาล
กศน.ตำบลบ้านตาล
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเพชร
ข้อมูล กศน.ตำบลบ้านเพชร
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านชวน
แหล่งเรียนรู้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05