[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลผักปัง จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

จันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


 

กศน.ตำบลผักปังจัดกิจกรรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  การทำไม้ดัด

บ้านแข้ หมู่ ๕ ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

โดยมีท่าน  ผอ.จักวุฒิ  ชนะพันธ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม

กศน.ตำบลผักปัง  มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย  กศน. ในพื้นที่อำเภอภูเขียว  ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย  กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ประชาชน ได้ฝึกและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนอกจากจะฝึกทักษะอาชีพ ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและบูรณาการให้เข้ากับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงและมีระบบบริหารจัดการให้ดีและมีคุณภาพ

                กศน.ตำบลผักปัง สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเขียว  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้สำรวจ และคัดเลือกบ้านแข้ หมู่ที่ ๕  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ที่มีภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงในการทำไม้ดัด  เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการส่งเสริมทางด้านอาชีพ  ฝึกทักษะอาชีพให้นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในการทำไม้ดัด เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ ลดรายจ่าย  และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว


                                                                                          

   
                                                                                         
     

                                              
ขอขอบคุณ ภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มการทำไม้ตะโกดัดบ้านแข้ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

เบอร์โทรติดต่อ กลุ่มการทำตะโกดัด  สวน นางภาวนา 086-8539892  / สวนทองเสน่ห์ 089-4502913 - 081-0753186 /

สวนอุไรวรรณ 089-7201470- 082-7507893
เข้าชม : 1668


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลโคกสะอาด รับการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน 6 / ส.ค. / 2558
      กศน.ตำบลโคกสะอาด จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 8 / มี.ค. / 2558
      กศน.ตำบลธาตุทองจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 8 / ธ.ค. / 2557
      กศน.ตำบลโคกสะอาด จัดการเรียนการสอน 29 / ส.ค. / 2557
      พบกลุ่มนักศึกษาตำบลกวางโจน 28 / ส.ค. / 2557


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเขียว
ตำบลผักปัง   อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์: 044-861028
โทรสาร: 044-861028
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05