[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
              นางสาวจงจิต  กินสูงเนิน
                  ครู  อาสาสมัคร ฯ


 

นางสาวชลลัดดา   แดงสกุล
ครู ศรช.ตำบลนาฝาย
นางาสาวณัฎฐา  เตชะนอก
ครู ศรช.ตำบลนาฝายนายนพพร   หิรัญอร 
ครู ศรช.นาฝาย

 
 


 

 กศน.ตำบลนาฝายร่วมมือพัฒนา ศูน์ กศน.ตำบลนาฝายเพื่อ ต้อนรับเข้าสู่  การประเมิน 
ปีงบมาน 2556

  กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และ กศน.อำเภอจัตุรัส จัดอบรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.
 กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. 
 

 แหล่งเรียนรู้  การถักกระเป๋าไหมพรม
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นาง ยุพิน กงชัยภูมิ
 อายุ 45 ปี
ตำบลนาฝาย บ้าน ห้วยซัน หมู่ 2

 
 

 แหล่งเรียนรู้ จักสาน นายบุญมี  ทาภักดี อายุ 86 ปี
ตำบลนาฝาย หมู่ 2 บ้าน
ซัน ห้วย

 

แหล่งเรียนรู้ การแปรรูปอาหาร
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางวิภาพร จำชัยภูมิ อายุ 45 ปี 
ตำบลนาฝาย  บ้าน ช่อละกา  หมู่ 18

 

 แหล่งเรียนรู้  เพราะเห็ดฟาง 
ชื่อผู้ให้ขัอมูล  นายสุขี แดงสกุล อายุ 50 ปี
ตำบลนาฝาย  บ้านกุ้ดขมิ้น  หมู่ 7

      
 
 
 เข้าชม : 1488
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05