[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 
นางสาวจงจิต  กินสูงเนิน
ครู อาสาสมัครฯประสานงานตำบล


นางละม่อย  งามเมืองปักษ์
ครู  กศน.ตำบลนาเสียว


นางชนิสรา  สนิทไทย
ครู ศรช.ตำบลนาเสียว


นางวีรนุช  หงษ์รัตน์
ครู ศรช.ตำบลนาเสียว


นายเอกราช  หนูคำแหง
ครู ศรช.ตำบลนาเสียว


นางภัชรีพร  ภาคมะฤค
ครู ศรช.ตำบลนาเสียว


นายพิษณุ  หงษ์วิเศษ
ครู ศรช.ตำบลนาเสียว
 
  กศน.ตำบลนาเสียวจัดกิจกรรมโครงการพัฒาสังคมและชุมชน
อบรมอาสาสมัคร กศน. 
  


กศน.ตำบลนาเสียวเข้าร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติด อบต.นาเสียว
ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.นาเสียว   
   
  กศน.ตำบลนาเสียวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 
ณ  วัดประจิม บ้านนาวัง ต.นาเสียว 
  
 
ชื่อแหล่งเรียนรู้  การจักสาน
ผู้ให้ความรู้  นายเกิด  ชนะพาล
 
ชื่อแหล่งเรียนรู้  การมัดหมี่
ผู้ให้ความรู้  นางทองเมี้ยน  สวัสดิ์รักษ์
 
ชื่อแหล่งเรียนรู้  การปลูกเห็ดขอนดำ
ผู้ให้ความรู้  นางณสิกาญจน์  มหากิจธอนันต์
 
ชื่อแหล่งเรียนรู้  การทอเสื่อกก
ผู้ให้ความรู้  นางปราณี  หวนชัยภูมิ
  ชื่อแหล่งเรียนรู้  ดอกไม้ประดิษฐ์
ผู้ให้ความรู้  นางเย็นตา  รุ่งเรือง
  ชื่อแหล่งเรียนรู้  การทอผ้าไหม
ผู้ให้ความรู้  นางราตรี  ประทุมถิ่น
  ชื่อแแหล่งเรียนรู้  การสานตะกร้าจากเชือกยางพารา
ผู้ให้ความรู้  นางมาลี  โชตินาเสียว
   ชื่อแหล่งเรียนรู้  การทอผ้าไหม
ผู็ให้ความรู้  นางคำบาง  แฮชัยภูมิ
   ชื่อแหล่งเรียนรู้  ระหัดวิดน้ำจำลอง
ผู็ให้ความรู้  นายชัยวัฒน์  วงษ์ชู
   ชื่อแหล่งเรียนรู้  การจักสาาน
ผู็ให้ความรู้  นายดี  ชาวนาวัง
   ชื่อแหล่งเรียนรู้  การทอผ้าไหม
ผู็ให้ความรู้  นางทองทิพย์  คงนาวัง

View All   วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักศึกษา
วิจัยโดย  นางละม่อย  งามเมืองปักษ์
   วิจัยเรื่อง  การพัฒนาการอ่านของนักศึกษาที่อ่านหนังสือไม่คล่อง
วิจัยโดย  นางวีรนุช  หงษ์รัตน์
  วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาความบกพร่องด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
วิจัยโดย  นางชนิสรา  สนิทไทย
   วิจัยเรื่อง  การปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านของนักศึกษา
วิจัยโดย  นายเอกราช  หนูคำแหง
   


 


 
 
 
 เข้าชม : 1854
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05