[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
นางสาวจงจิต  กินสูงเนิน
ครูอาสาสมัคร ประสานงานประจำตำบล
นายอภิรักษ์  พรหมหรรษ์
ครู กศน.ตำบลบ้านเล่า
นายสมชาย  สิทธิวงค์
ครู กศน.ตำบลบ้านเล่า
นางรดา  เกื้อกูลวงษ์
ครู ศรช.ตำบลบ้านเล่า
นางณิชานันทน์  สุขวัฒนพันธ์
ครู ศรช.ตำบลบ้านเล่า


นางสาวธิดารัตน์  เติมผล
ครู ศรช.ตำบลบ้านเล่านางสาวรุ่งทิวา  เกาะม่วงหมู่
ครูศรช.ตำบลบ้านเล่า
 
กศน.ตำบลบ้านเล่า จัดโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม  

กศน.ตำบลบ้านเล่า เปิดให้บริก  กศน.ตำบลบ้านเล่าต้อนรับคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล าร "นวดเพื่อสุขภาพ" โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09:00-16:30 น. ค่าบริการ 100 บาท เบอร์โทรติดต่อ 091-8358485

  กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และ กศน.อำเภอจัตุรัส จัดอบรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.
 กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. 

View All  09/09/56
แหล่งเรียนรู้ "การทำการบูรหอม" ของ พ่อทองย้อย ทิพย์พีนานนท์
บ้านกุดสวง หมู่ ๘  ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐
  09/09/56
แหล่งเรียนรู้ "การทำกระเป๋าจากเชือกผ้าร่ม" ของ  กลุ่มแม่บ้าน
บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐
   
 
 
   
View All  09/09/56
วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาระดับตอนต้น"ไม่รู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษ"
โดย นายสมชาย สิทธิวงค์
   08/09/56
วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาระดับตอนต้น"เขียนหนังสือไม่ค่อยถูก"
โดย นายอภิรักษ์  พรหมหรรษ์
   07/09/56
วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษา "มาพบกลุ่มไม่ตรงเวลา"
โดย นางรดา  เกื้อกูลวงษ์
   06/09/56
วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาระดับตอนต้น "อ่านหนังสือไม่ออก"
โดย นางณิชานันทน์  สุขวัฒนพันธ์
   24/02/57
วิจัยเรื่อง  การแก้ปัญหานักศึกษาระดับตอนปลาย  "เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์"
โดย  นางสาวธิดารัตน์  เติมผล
   24/02/57
วิจัยเรื่อง  การปลูกฝังนิสัย "รักการอ่าน"  ของนักศึกษาระดับตอนปลาย
โดย  นางสาวรุ่งทิวา  เกาะม่วงหมู่

 

View
 All


 
 

 
 
 
 
 เข้าชม : 2213
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05