[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
chaiyaphum.nfe.go.th/1011/index.phpกศน.ตำบลโพนทอง
 


 


.......................................................................................................................................
 กศน.ตำบลห้วยบง รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน จากนายเกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ  23/ ม.ค./ 2557 
 กศน.ตำบลห้วยบง รับการนิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน 12/ ม.ค./ 2557 
   กศน.ตำบลห้วยบง จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน  12/ ม.ค./ 2557
 
  กศน.ตำบลห้วยบง ต้อนรับและเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 

    20/ ก.ค./ 2556
         แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ประจำตำบลห้วยบง " การสานตะกร้าไม้ไผ่ "
         ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ : นายสมาน แคนชัยภูมิ

    10/ ก.ค./ 2556
         แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ประจำตำบลห้วยบง " การทอเสื่อ "
         ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ : นางดาหวัน อาสานอก

    27/ มิ.ย./ 2556
         แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ประจำตำบลห้วยบง " การทำน้ำหมักผลไม้ "
         ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ : นางหนูรัก ธงภักดิ์

    27/ มิ.ย./ 2556
         แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ประจำตำบลห้วยบง " การทำไม้กวาดทางมะพร้าว"
         ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ : นางทองเ พรช สุรฤทธิ์พงษ์

  09/ ก.ย./ 2556
         แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ประจำตำบลห้วยบง " การทำผ้าเอนกประสงค์"
         ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ : 


 


  4/ ส.ค./ 2556
      วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาของนักศึกษาที่พบกลุ่มไม่ต่อเนื่อง
      วิจัยโดย นางโสภา ไพศาลวัน


 

   4/ ส.ค./ 2556
       วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการชอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน
       วิจัยโดย นางสาวนงนภัส ปรางชัยภูมิ

   28/ ก.ค./ 2556
        วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักศึกษา ระดับตอนปลาย
        วิจัยโดย นายมหัครพล ราชบุตร

     28/ ก.ค./ 2556
วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษา ระดับตอนต้นไม่รู้จักพยัญชนะ ภาษา อังกฤษ
วิจัยโดย นายรณชัย จุลอักษร


 
 

นายเกษม ทาขามป้อม
ผอ. กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ
 


เข้าชม : 3319
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05