[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
  
 

 
  
กศน.ตำบลท่าหินโงม โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม 


กศน.ตำบลท่าหินโงม


 กศน.ตำบลท่าหินโงม เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ การปลูกสตอเบอรรี่
 กศน.ตำบลท่าหินโงม ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ การปลูกสตอร์เบอรี่ ที่ หมู่ 3 บ้านห้วยหมากแดง

 
 มุมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลท่าหินโงม 
 กศน.ตำบลท่าหินโงมจัดมุมส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลท่าหินโงม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา17 ก.ย. 2556 
 

        กศน.ตำบลท่าหินโงม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   

        กศน.ตำบลท่าหินโงมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาตำบลท่าหินโงม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
 
  
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร กศน. 
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ครู และบุคลากร กศน. ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมือง
กศน.ตำบลท่าหินโงมขึ้นป้ายส่งเสริมด้านประชาธิปไตย 
กศนตำบลท่าหินโงม ได้ดำเนินการขึ้นป้ายอนาคตประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชน โดยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากร 
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดโครงการปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรตา จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม ที่ผ่านมา
กศน.ท่าหินโงม จัดโครงการค่ายวิชาการ 
กศน.ตำบลท่าหินโงม จัดโครงการค่ายวิชาการประกอบด้วยภาษาอักฤษพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่อาเซียน อบรมยาเสพติด กิกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และการดำเนินชีวิตของนักศึกษาตำบลท่าหินโงม ในวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2556
 กศน.ท่าหินโงม จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและอาเซียน 
กศน.ท่าหินโงม จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและอาเซียนในวันที่  กรกฏาคม พ.ศ.2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตำบลท่าหินโม
 กศน.ท่าหินโงม จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรธรรมชาติ 
กศน.ท่าหินโงม ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรธรรมชาติโดยได้รับความร่วมมือกับนักศึกษาตำบลท่าหินโงม  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2556
   กศน.ตำบลท่าหินโงม ดำเนินการมอบโต๊ะ เก้าอี้และป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตำบลท่าหินโงม ได้ดำเนินการมอบ โต๊ะ เก้าอี้และป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน  หมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะครู กศน.ตำบลท่าหินโงม
 กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และ กศน.อำเภอจัตุรัส จัดอบรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักศึกษา กศน. 
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และ กศน.อำเภอจัตุรัส จัดอบรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักศึกษา กศน. ในวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมัฆนาจังหวัดชัยภูมิ บ้านซับม่วง ตำบลโพนทอง
 กศน.ท่าหินโงมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
กศน.ตำบลท่าหินโงม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี และได้แนะนำหรือประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ดังนี้ กระบวนการพบกลุ่ม แผนการเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนนี้ การทอดผ้าป่า กศน.ท่าหินโงม
 
   
   
   
   
      หัวข้อวิจัยเรื่อง แก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูก

   หัวข้อวิจัยเรื่อง ครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน
   หัวข้อวิจัยเรื่อง สำรวจบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
   หัวข้อวิจัยเรื่อง แก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูก
 
นายจักรพันธ์ หลอนโพนทัน
ครู ศรช.ตำบลท่าหินโงม
หัวข้อวิจัยเรื่อง 
 
 
 เข้าชม : 1779
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05