[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 


 

นายกุลธร ชัยประสิทธิ์
ครูอาสาสมัครฯ
ผู้ประสานงาน


นางสมชอบ  พรหมหรรษ์
ครู กศน.ตำบล


นางสาวธิดารัตน์  พิชญภูติ
ครู กศน.ตำบล


นายอาทิตย์  หงษ์ชุมแพ
ครู ศรช. 


     
กศน.ตำบลบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน. 
 กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และ กศน.อำเภอจัตุรัส จัดอบรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. View All  

ภาพบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ทอด ณ กศน.ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๖   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖

กศน.ตำบลบุ่งคล้า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานทำบุญ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และทานบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้ว จงเป็นอานิสงส์ปัจจัยบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาถึงพร้อมด้วย ความสุข ความเจริญ  อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมด้วยปฏิภาณธนสมบัติ ทุกประการเทอญ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สมทบทุนก่อสร้างและต่อเติมอาคารประกอบ กศน.ตำบลบุ่งคล้า
ทอด ณ กศน.ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๖   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ ( แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ )

กำหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๖   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ ( แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ )

            เวลา    ๐๘.๐๐ น.    รับกองผ้าป่าสามัคคี ณ กศน.ตำบลบุ่งคล้าอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
            เวลา    ๑๐.๐๐ น.    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
            เวลา    ๑๑.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
            เวลา    ๑๒.๐๐ น.    ถวายผ้าป่าสามัคคี  เสร็จพิธี  ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

*******************************************************************************************************
บรรยากาศสนามสอบปลายภาคนักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งคล้า วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา*******************************************************************************************************

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่าน ผอ.เกษม  ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ออกนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านหนังสืออัฉริยะ  แหล่งเรียนรู้ชุมชน

    
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา : การถนอมอาหาร ไข่เค็ม ปลาส้ม น้ำพริก
ม.๑ บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 

 แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญา  :  การสานตะกร้า
บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ ๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

   
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา : การเพาะเห็ดนางฟ้า
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
   
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา : สานกระเป๋าด้วยยางพารา
บ้านสัมพันธุ๋  หมู่ที่ ๕ ตำบลบุ่งคล้ำ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
   

   

   วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของ
                    นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    วิจัยโดย นางสมชอบ พรหมหรรษ์

   

    วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของ
                   นักเรียนชั้นประถมศึกษา
    วิจัยโดย นางสาวธิดารัตน์ พิชญภูติ
       

 
     วิจัยเรื่อง พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ชอบเรียน
                      คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
     วิจัยโดย  นายอาทิตย์  หงษ์ชุมแพ


 
     วิจัยเรื่อง นักศึกษาขาดความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต

     วิจัยโดย นางสาวกันยา   วรรณปักษ์
 

 
 
 เข้าชม : 2050
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05