[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 นายกุลธร ชัยประสิทธิ์
ครู อาสาสมัคร กศน.
นางสาวมัณฑนา
มีศรี   หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านค่าย
นางสาวพชรมล หงษ์เจริญ
ครู กศน.ตำบล
นางพรพรรณ ขันธ์แก้ว
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
 

 

นางสาวชุลีกร  สองศรี
ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 นายทศพร  บุญมา
ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 นายจักรกริช  ดวงอุปะ
ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 


  
 
 

กศน.ตำบลบ้านค่าย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2556 

   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเลี้ยงจิ้งหรีด 
 หมู่ 6 บ้านกุดเวียน ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา การทำเครื่องดักปลา(อีหลง)
หมู่ 6 บ้านกุดเวียน ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
   
   
    

 


หัวข้อวิจัยเรื่อง
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงเป็นกิจกรรมเสริม
 

 


หัวข้อวิจัยเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

 


หัวข้อวิจัยเรื่อง
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติและ
จิตพิสัยกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
  
 

  
 
 
View All
 
 
 เข้าชม : 2296
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05