[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                             
 
 

  

  

28 / ก.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
26 / ก.ย. / 2555 : กศน.ตำบล
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
นักศึกษา กศน.ตำบลคูเมือง เข้าสอบ N-NET
25 / ก.ย. / 2555 : กศน.ตำบล
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
อบรมวิชาชีพนวดแผนไทย
25 / ก.ย. / 2555 : กศน.ตำบล
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จัดฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าประยุกต์ ณ โรงเรียนคุรุประชานุกูล
16 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา
กศน.ตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
14 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ กศน.ตำบลวังชมภู วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
9 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง เตรีบมปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้าง กศน.ตำบลหนองแวง
กศน.ตำบลหนองแวง เตรีบมปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้าง กศน.ตำบลหนองแวง
9 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียน
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองแวง
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองแวง
5 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
ครู อาสาสมัครฯนิเทศกิจกรรมการพบกลุ่มและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลวังชมภู
5 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม
30 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา
กศน.ตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา
24 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนางแดด จัดกิจกรรมพบกลุ่มที่ กศน.ตำบลนางแดด
กิจกรรมพบกลุ่ม
24 / ก.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนางแดด จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การเลีี้งปลาดุกในกระชัง
24 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนางแดด จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
22 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
นักศึกษา กศน.ตำบลคูเมืองเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพการปั้นกระถางปูน
22 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ครูกศน.ตำบลคูเมือง นิเทศติดตามการดำเนิงาน ณ บ้านเหมือดแอา หมู่ที่ ๑ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
22 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่ ม.๑ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
19 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง ที่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง
19 / ก.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
18 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลคูเมือง จัดสอบกลางภาค ๑/๒๕๕๕

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง
เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๗-๒๒๗๙     E-Mail:nongbuadaeng.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05