[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                             
 
 

  

  

13 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลหนองบัวแดง จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสเปิด กศน.ตำบลแห่งใหม่ วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕
5 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง
5 / ก.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคูเมือง
กศน.ตำบลคูเมือง จัดกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม
5 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
5 / ก.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการรักพ่อหลวงไทย ร้อยดวงใจปลูกป่า
5 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 / มิ.ย. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการยกย่องผู้สูงวัยสังคมไทยอบอุ่น
28 / มิ.ย. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคูเมือง
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๕
22 / มิ.ย. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมโครงการสร้างศักยภาพครู ครู กศน.ตำบลหนองแวง ปี พ.ค. 2555
หัวหน้า กศน.ตำบลหนองแวง เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างศักยภาพครู ครู กศน.ตำบล ปี พ.ค. 2555
21 / มิ.ย. / 2555 : ศรช.
กศน.ตำบลกุดชุมแสง
กศน.ตำบลกุดชุมแสง สอนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/ทักษะชีวิต หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้กับชาวบ้านหมู่บ้านเป้าหมาย
11 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู กศน.ตำบลหนองแวง ติดตามงานการศึกษาต่อเนื่องที่พื้นที่เป้าหมาย
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง ติดตามงานการศึกษาต่อเนื่องที่หมู่บ้านเป้าหมายเน้นหนัก ที่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
11 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง
กศน.ตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
1 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม
30 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียน
กศน.ตำบลกุดชุมแสง
นักศึกษากศน.ตำบลกุดชุมแสง ให้ความร่วมมือกับอบต.กุดชุมแสง ในการตรวจสารเสพติดในโครงการโรงเรียนสีขาว
25 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลกุดชุมแสง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.ตำบลกุดชุมแสงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
24 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนกศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
24 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
4 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ
24 / เม.ย. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
23 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโนนเหม่า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง
เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๗-๒๒๗๙     E-Mail:nongbuadaeng.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05