[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                             
 
 

  

  

23 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู กศน.ตำบลหนองแวง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
ครู กศน.ตำบลหนองแวง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
19 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
ด่วน กศน.ตำบลวังชมภูรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
19 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
กศน.ตำบลวังชมภูร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ที่ กศน.จังหวัดชัยภูมิ
5 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียน
กศน.ตำบลหนองแวง
กศน.ตำบลหนองแวง จัดทำเวทีประชาคมที่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5
5 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียน
กศน.ตำบลหนองแวง
กศน.ตำบลหนองแวง นำนักศึกษาไปเข้าค่ายเยาวชน กศน.ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ไม่เพรี่ยงพรำยาเสพติด
5 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง ร่วมงานมหกรรมแตงไทยหนองบัวแดง ประจำปี 2555
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง ร่วมงานมหกรรมแตงไทยหนองบัวแดง ประจำปี 2555
4 / เม.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
22 / มี.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
นักศึกษา กศน.ตำบลวังชมภูเข้าค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพรียบคุณธรรมไม่เพรี่ยงพร้ำยาเสพติด วันที่ ๑๒-๑๔ มี.ค.๕๕
21 / มี.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
นักศึกษา กศน.ตำบลคูเมือง เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทยยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมไม่เพรี่ยงพร้ำยาเสพติด
20 / มี.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
นักศึกษา กศน.ตำบลคูเมือง สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
20 / มี.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
นักศึกษา กศน.ตำบลคูเมือง ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
17 / มี.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังชมภู
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม
17 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลคูเมือง สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
14 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลคูเมือง จัดกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม
14 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
นักศุกษา กศน.ตำบลคูเมืองเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
14 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
นักศึกษา กศน.ตำบลคูเมือง เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 6
14 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคูเมือง
นักศึกษา กศน.ตำบลคูเมืองเข้าร่วมโครงการรู้ทันอุบัติภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน
5 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง
กศน.ตำบลหนองแวง จัดแข่งขันกีฬา กศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 6
5 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง
ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเน้นหนักในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
5 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวง
กศน.ตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง
เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๗-๒๒๗๙     E-Mail:nongbuadaeng.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05