[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

หน้าหลัก    ปฎิทินปฎิบัติการ   บทความสาระน่ารู้   ศรช.แหล่งเรียนรู้   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ

 

  

  

8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวเด่น
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุและการบริหารงบประมาณ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุและการบริหารงบประมาณ
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวเด่น
โครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย นักศึกษา กศน.อำเภอเนินสง่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย นักศึกษา กศน.อำเภอเนินสง่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2561
5 / ก.พ. / 2562 : ข่าวเด่น
โครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษา กศน.อำเภอเนินสง่า ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษา กศน.อำเภอเนินสง่า ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
วันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.2 บ้านโสกคร้อ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 30 มีนาคม 2561
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.2 บ้านโสกคร้อ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 30 มีนาคม 2561
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา STEM education สำหรับ ครู กศน. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา STEM education สำหรับ ครู กศน. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรกระบวนการระดับตำบลแบบบูรณาการ
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรกระบวนการระดับตำบลแบบบูรณาการ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้
ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และการประกาศเจตนารมณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และการประกาศเจตนารมณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการศูนย์ ศส.ปชต. วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการศูนย์ ศส.ปชต. วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 16 มีนาคม 2561
การประชุมเพื่อสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 16 มีนาคม 2561
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บ้านโสกคร้อพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บ้านโสกคร้อพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเนินสง่า วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเนินสง่า วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดชัยภูมิ
ครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีต้อนรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านรังงาม หมู่ที่ 4 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ร่วมพิธีต้อนรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านรังงาม หมู่ที่ 4 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต เพื่อโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบาลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 11 มีนาคม 2561
ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต เพื่อโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบาลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 11 มีนาคม 2561
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอเนินสง่า วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบล
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอเนินสง่า วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบล
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลกะฮาด วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลกะฮาด วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินสง่า
ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-846426  โทรสาร  044-846426

กลุ่มประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล นางสาวสมฤทัย  พงษ์จำนงค์

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05