[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอภักดีชุมพล ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


 กศน.อำเภอภักดีชุมพล ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล โดยสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ

ณ หอประชุมใหญ่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ


กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล
นางสุพิน  ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีฯ
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล

กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล

ผู้รายงาน

นายณัฐชัย  สิงห์อำพล  ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

นายจิรายุทธ  ชูควร  ตำแหน่ง  ครู ศรช.

นายนครินทร์  อภัยวงศ์  ตำแหน่ง  ครู ศรช.

ที่ปรึกษา

นางธัญวรัตน์  พงษ์เดชาตระกูล  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาววิชชุดา  ศรีกรินทร์  ตำแหน่ง  ผอ.กศน.อำเภอภภักดีชุมพล


 


เข้าชม : 481


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ผอ.กศน.อำเภอภักดีชุมพลพร้อมด้วย นางสาวธัญพัฒน์ อ่อนตา เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิโดย ดร. จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการ 7 / พ.ค. / 2563
      วันที่ 5 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอภักดีชุมพล นำ นักศึกษา ในสังกัดกศน.อำเภอภักดีชุมพล ไปสอบ Excam ณ กศน.อำเภอหนองบัวแดง 12 / มี.ค. / 2563
      วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครู กศน.อำเภอภักดีชุมพล เข้าร่วมประชุมบุคคลากร ณ กศน.อำเภอภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล 12 / มี.ค. / 2563
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ผอ.กศน.อำเภอภักดีชุมพล นำ บุคลากร ในสังกัดกศน.อำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการศึกษาดูงานปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง เทศนิคการปลูปพืชผสมผสานสร้างรายได้ ณ บ้านโนนผักหวาน ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล 12 / มี.ค. / 2563
      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ผอ.กศน.อำเภอภักดีชุมพล นำ บุคลากร ในสังกัดกศน.อำเภอภักดีชุมพล จัดโครง นศ.ส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ชุมชน ณ หอ ประชุมอำเภอภักดีชุมพล 12 / มี.ค. / 2563


 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล
ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๖๐
โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๒-๘๒๓๖  โทรสาร  ๐-๔๔๘๒-๘๒๓๖
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05