[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

11 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คณะครู กศน.ตำบลซับใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครู กศน.ตำบล ยื่นหนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลตะโกทอง
ครู กศน.ตำบล นำหนังสือพิมพ์ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
15 / พ.ค. / 2557 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลตะโกทอง
ครู กศน.ตำบลตะโกทอง ลงพื้นที่นำหนังสือไปมอบแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
18 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลตะโกทอง
ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่นำหนังสือไปจัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตะโกทอง ติดป้ายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยภูมิ
ครู กศน. ตำบลตะโกทอง ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว. วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมพลังพัฒนาประชาธิปไตย
กศน.ตำบลซับใหญ่ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
18 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลตะโกทอง
ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่นำหนังสือไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
18 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โอกาสแห่งศักดิ์ศรี เวทีแห่งผู้กล้า สุดยอด กศน.ปี ๒
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
13 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา อำเภอซับใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดซับใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ครู กศน.ตำบลตะโกทอง ลงพื้นที่นำหนังสือประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนถึงผู้นำหมู่บ้าน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
25 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ี๕
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
25 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานของดีอำเภอซับใหญ่ มหกรรมสุขภาพ และสานสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้าน
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลซับใหญ่
กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลซับใหญ่
31 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลซับใหญ่ สาธิตกิจกรรมอาชีพการสานตระกร้า ณ โรงเรียนบ้านวังพง ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
กศน.ตำบลซับใหญ่ สาธิตกิจกรรมอาชีพการสานตระกร้า ณ โรงเรียนบ้านวังพง ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอซับใหญ่ \"ดินแดนแห่งคนดี สุขภาพดี รายได้ดี\"
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง นายอำเภอซับใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านตะโกทอง ร่วมกับกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระ ณ วัดตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการสานตะกร้าและเส้นพลาสติก ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
31 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอซับใหญ่
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง ร่วมกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในศุกร์วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
5 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
2 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมภาษาจีน
ครู กศน.ตำบลตะโกทอง นักศึกษา และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมโครงการ ณ กศน.อำเภอซับใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซับใหญ่
ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๔๔  -  ๗๓๑๐๘๐  โทรสาร ๐๔๔ - ๗๓๑๐๘๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05