[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการเป็นสมาชิก

     หลักฐานในการสมัคร

1.    บัตรประจำตัว เช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา ฯลฯ

2.    รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

ระเบียบการยืม – คืน

1.       สมาชิกห้องสมุด เมื่อต้งการยืมแจ้งชื่อหรือหมายเลขสมาชิก/ยื่นบัตร กับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการยืม

-          หนังสือวิชาการ ยืมได้ครั้งละ 4 เล่ม / 7 วัน

-          หนังสือนวนิยายเรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊คส์ ยืมได้ครั้งละ 4 เรื่อง / 7 วัน
-          วีดีทัศน์ ยืมได้ครั้งละ 2 ม้วน / 7 วัน

-          สื่ออื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม

2.       บุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุด อนุญาตให้นำออกไปถ่ายเอกสารได้ และส่งภายในวันเดียวกันนั้น โดยการยืมต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการไว้เป็นหลักฐาน

3.       หนังสือหาย หรือชำรุด จะต้องหาหนังสือที่มีชื่อเดียวกันมาชดใช้หรือชดใช้เงินเป็นจำนวนสองเท่าของราคาหนังสือ

 

 เข้าชม : 910