[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่” อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริ
เข้าชม : [1191]
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมโครงการออกหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมออกบริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบำเหน็จ
เข้าชม : [1280]
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่” อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมให
เข้าชม : [1343]
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมทำบุญตักบาตร ณ บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล เกาะมะนาว ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ เป็นโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งทางอำเภอจัดขึ้นตา
เข้าชม : [1265]
11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมรณรงค์นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นวันพระ
ในวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าซิ่นและผ้าไทยทุกวันพระ ตามโครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระของจังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [1220]
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบำเหน็จณรงค์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบำเหน็จณรงค์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ
เข้าชม : [350]
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ กศน.อำเภอจัตุรัส จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ นำทีมโดย นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เพื่อสร้างความความสัมพันธ์ท
เข้าชม : [345]
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่” อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ พร้อมนำสิ่งอุปโภค-บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดโพธิ์ตาล ห
เข้าชม : [304]
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดยทางโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเป็นผู้จัดร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่
เข้าชม : [306]
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม และสะดวกต่อการสัญจรไปมา
เข้าชม : [276]
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ น
เข้าชม : [319]
13 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมมหกรรมวิ่งมินิมาราธอน นานาชาติเพื่อไทย คืนความสุขให้กับประชาชน
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมมหกรรมวิ่งมินิมาราธอน นานาชาติเพื่อไทย คืนความสุขให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายอภิวัฒน์ จันทรมณี
เข้าชม : [318]
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำนักศึกษา และคณะครูเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งทางสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ.เมือง จังหวัดชัยภูม
เข้าชม : [312]
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวา
เข้าชม : [351]
18 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบเรื่องเด่นวันนี้โดยมาลี
ทดสอบเรื่องเด่นวันนี้โดยมาลี
เข้าชม : [887]
17 / มี.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
เรื่องเกี่ยวกับกฏหมายคอมพิวเตอร์
เรื่องเกี่ยวกับกฏหมายคอมพิวเตอร์ ในรายละเอียดที่ปรากฏในเรื่องของการเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบInternet
เข้าชม : [746]
20 / ม.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
วันนี้แดงได้เข้ามาเพิ่มเนื้อหาเรื่องเด่นวันนี้
วันนี้แดงได้เข้ามาเพิ่มเนื้อหาเรื่องเด่นวันนี้
เข้าชม : [702]
19 / ม.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
การปิดการอบรมพนักงานราชการ
การปิดการอบรมพนักงานราชการ ของสำนักงานจัดงหวัด
เข้าชม : [742]
19 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมพนักงานร่ชการ
การอบรมพนักงานร่ชการ
เข้าชม : [759]
27 / เม.ย. / 2551 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์และการใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ชนิดท่มีระบบบริหารจัดการเน้อหาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างเว็บ การจัดแบ่งหมวดหมู่ การรักษาความปลอดภัยรวมถึงประเภทของข้อมูล
เข้าชม : [693]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>