[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 asean_564ประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนม่า

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

 

วันจันทร์ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. 16.30 น. ไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์

การบริการต่างๆของห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า

1. บริการข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 ชื่อเรื่อง ได้แก่

- ไทยรัฐ

- มติชน
2. บริการวารสาร 10 ชื่อเรื่องประกอบด้วย

- รายการวารสาร
วารสาร มติชนสุดสัปดาห์
วารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน
นิตยาสาร กุลสตรี
วารสาร ชีวจิต
นิตยาสาร คู่สร้างคู่สม
นิตยสารบ้านและสวน
นิตยสารCOMPUTER:TODAY
นิตยาสารPC TODAY
นิตยสารhealth Cuisin
นิตยสารสุดสัปดาห์

3. บริการหนังสือนวนิยาย

4. บริการหนังสืออ้างอิง

5. บริการหนังสือเรียนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ

6. บริการเรื่องสั้น

7. บริการสื่ออิเลคทรอนิกส์

8. บริการหนังสือเด็ก

9. บริการแนะนำหนังสือใหม่

10. บริการหนังสือทั่วไป ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อสะดวกในการค้นหา ตั้งแต่

หมวด 100 900

งานที่ปฏิบัติ

1. งานจัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จัดชื้อจากร้านหนังสือที่เป็น

ตัวแทนจัดจำหน่าย และหนังสือที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2. บริการการอ่าน

เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.30 น.

3. บริการให้ยืมและคืนหนังสือแก่สมาชิกห้องสมุด

- หนังสือทั่วไปมีผู้ยืมเฉลี่ยวันละ 30 เล่ม

- หนังสือแบบเรียน 20 เล่ม

- หนังสือนวนิยาย 20 เล่ม

- บริการอินเตอร์เน็ต/วัน 40 คน

4. บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ

lozocat
 

 

 
 
 
 
 

 

วันจันทร์ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. 16.30 น. ไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์

การบริการต่างๆของห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า

1. บริการข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 ชื่อเรื่อง ได้แก่

- ไทยรัฐ

- มติชน
2. บริการวารสาร 10 ชื่อเรื่องประกอบด้วย

- รายการวารสาร
วารสาร มติชนสุดสัปดาห์
วารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน
นิตยาสาร กุลสตรี
วารสาร ชีวจิต
นิตยาสาร คู่สร้างคู่สม
นิตยสารบ้านและสวน
นิตยสารCOMPUTER:TODAY
นิตยาสารPC TODAY
นิตยสารhealth Cuisin
นิตยสารสุดสัปดาห์

3. บริการหนังสือนวนิยาย

4. บริการหนังสืออ้างอิง

5. บริการหนังสือเรียนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ

6. บริการเรื่องสั้น

7. บริการสื่ออิเลคทรอนิกส์

8. บริการหนังสือเด็ก

9. บริการแนะนำหนังสือใหม่

10. บริการหนังสือทั่วไป ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อสะดวกในการค้นหา ตั้งแต่

หมวด 100 900

งานที่ปฏิบัติ

1. งานจัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จัดชื้อจากร้านหนังสือที่เป็น

ตัวแทนจัดจำหน่าย และหนังสือที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2. บริการการอ่าน

เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.30 น.

3. บริการให้ยืมและคืนหนังสือแก่สมาชิกห้องสมุด

- หนังสือทั่วไปมีผู้ยืมเฉลี่ยวันละ 30 เล่ม

- หนังสือแบบเรียน 20 เล่ม

- หนังสือนวนิยาย 20 เล่ม

- บริการอินเตอร์เน็ต/วัน 40 คน

4. บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
 

 เข้าชม : 1218
 
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ถนนโคทองพัฒนา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4483-9035

โทรสาร  0-4483-9035 pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง