[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 asean_564ประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนม่า

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
เอกสารประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จัดรวบรวมเอกสารประกอบการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน
เข้าชม : [1629]
2 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
อบรมพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการด้วยระบบICT
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า เข้าร่วมการอบรมพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการด้วยระบบICT
เข้าชม : [1456]
27 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
2 เมษา รักการอ่าน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า
เข้าชม : [2412]
4 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
เอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
กศน.อ.บ้านเขว้าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
เข้าชม : [1619]
21 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเด่น
เปิดตัวบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า ร่วมเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตลอดจนบ้านหนังสือ : ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกร
เข้าชม : [1736]
24 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการทำงาน สำนักงาน กศน.
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์
เข้าชม : [732]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดประชาชน
บรรณารักษ์ สังกัด กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [657]
9 / ม.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี
ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี
เข้าชม : [566]
3 / ม.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
วารสารรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2555
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2555
เข้าชม : [565]
12 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลาดแร้ง ส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น
กศน.ตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับ กกต.จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เกิดความ “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม”
เข้าชม : [795]
10 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำป้ายไวนิล ติดตั้งหน้า สำนักงาน กศน.
ขอเชิญชวน สำนักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ ทุกแห่งจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 7 เมตร x 2.5 เมตร ติดที่หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด และสี่แยกหลักของจังหวัดและติดที่หน้า กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ และสี่แยกหลักของอำเภอทุกอำเภอ โดยติดภายในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 255
เข้าชม : [1255]
5 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลภูแลนคา
๕ ธันวา มหาราช
เข้าชม : [508]
23 / พ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
แบบเรียน กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้วา จัดให้บริการ ดาวน์โหลดแบบเรียน กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เข้าชม : [626]
13 / พ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้าร่วมประกาศประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษาทางไกล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้าร่วมประกาศประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 6หลักสูตร
เข้าชม : [659]
17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชน ร่วมกับ กศต.ตำบลชีบน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน ร่วมกับ กศต.ตำบลชีบน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [700]
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เข้าชม : [2739]
31 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Buddhist Lent Day
เข้าชม : [2143]
31 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า ขอเชิญชาวไทย ร่วมถวายพระพร มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
เข้าชม : [2001]
3 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเกษตรสทมบูรณ์ เป็นตัวแทนของบรรณารักษ์เข้าร่วมการฝึกอบรมการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าชม : [985]
1 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานความคืบหน้าโครงการ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า รายงานความคืบหน้า \\\"โครงการ ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน\\\" ครั้งที่ 2
เข้าชม : [666]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ถนนโคทองพัฒนา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4483-9035

โทรสาร  0-4483-9035 pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง