[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 
1. แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมสื่อ (ใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)
2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม  กำหนดส่ง 7 วัน
3. ให้ยืมสื่อวีดีทัศน์/ซีดีรอม  ได้ครั้งละ 2 ม้วน/แผ่น กำหนดส่ง 7วัน
4. ให้ยืมหนังสือและสื่อรวมกันได้ไม่เกิน  4  ชิ้น
5. ส่งหนังสือและสื่อช้าเกินกำหนด ปรับวันละ 4 บาท
6. หนังสืออ้างอิงหรือวารสารใหม่ให้ยืมถ่ายเอกสารได้โดยกำหนดส่งภายใน 1 วัน

การสมัครเป็นสมาชิก

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ผู้รับรองการเป็นสมาชิก ซึ่งได้แก่สมาชิกห้องสมุด หรือผู้ปกครองหรือครูประจำชั้นในกรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครเข้าชม : 1446
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
90  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000
pnang_2307@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by