[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

แบบรายงานปลูกการอ่าน    สานปัญญา   2  เมษา   รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

ครั้งที่

วันที่

รายละเอียดและการเจริญเติบโต

ภาพประกอบ

  เมษายน  ๒๕๕๕

ต้นกันเกราสูง แรกปลูกวัดขณะอยู่ในถุง ลำต้นสูง 145 เซนติเมตร  มีใบ 5 ใบ 

ปลูก  ณ มุมสำนักงานห้องสมุด

ผู้ร่วมปลูก คือ  นายประสัน  จำพันธุ์

ครูอาสาสมัครฯ  

นายเกษม  ทาขามป้อม  ผอ.กศน.เมืองชัยภูมิ

นายประพรรณ  ขามโนนวัด  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ร่วมดูแล ได้แก่

เด็กหญิงบาจรีย์  เกื้อกูลวงษ์  

เด็กหญิงธนัญชนก  พุ่มประพัฒน์    นางสาวทัศพร  พุ่มประพัฒน์ 

นายอดิศักดิ์  สมานวงศ์  และ

นายธรรมา   น้อยโพนทอง

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานปลูกการอ่าน    สานปัญญา   2  เมษา   รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

ครั้งที่

วันที่

รายละเอียดและการเจริญเติบโต

ภาพประกอบ

  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

ต้นกันเกราสูง ปลูกได้ระยะเวลา 1 เดือน  วัดจากโคนต้นสูง 150เซนติเมตร  มีใบเพิ่มขึ้นกิ่งละ 2 ใบ  (ต่อยอด)  ปลูก  ณ มุมสำนักงานห้องสมุด

ผู้ร่วมดูแล ได้รดน้ำเช้า-เย็น และใส่ปุ๋ยอินทรีย์(มูลสัตว์)  1 ครั้ง

 

 

 

           

                         

                                  

 

 

 

แบบรายงานปลูกการอ่าน    สานปัญญา   2  เมษา   รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

ครั้งที่

วันที่

รายละเอียดและการเจริญเติบโต

ภาพประกอบ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ต้นกันเกราปลูกได้ระยะเวลา 2 เดือน  วัดจากโคนต้นสูง 152 เซนติเมตร  มีใบเพิ่มขึ้นกิ่งละ 4 ใบ  (ต่อยอด)  ปลูก  ณ มุมสำนักงานห้องสมุด

ผู้ร่วมดูแล ได้รดน้ำเช้า-เย็น และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลสัตว์)  1 ครั้ง

 

 

           

      

   
 

 

                                                      


แบบรายงานปลูกการอ่าน    สานปัญญา   2  เมษา   รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

ครั้งที่

วันที่

รายละเอียดและการเจริญเติบโต

ภาพประกอบ

๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕

ต้นกันเกราปลูกได้ระยะเวลา 2 เดือน  วัดจากโคนต้นสูง 152 เซนติเมตร  มีใบเพิ่มขึ้นกิ่งละ 4 ใบ  (ต่อยอด)  ปลูก  ณ มุมสำนักงานห้องสมุด

ผู้ร่วมดูแล ได้รดน้ำเช้า-เย็น และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลสัตว์)  1 ครั้ง

 

 


 

 

           

 

                   203.172.142.8/en/index.phpข้อมูลสารสนเทศ


เข้าชม : 1949
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
90  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000
pnang_2307@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by