เนื้อหา : กิจกรรมห้องสมุด
หมวดหมู่ : ห้องสมุดเคลื่อนที่
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดเคลื่อนที่

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


                                                 
    
          งานห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครื่อข่ายในวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ให้ความรู้เรื่องการอ่านและประชาคมอาเซียน

                                                                                                                           

                                                                                                                                 


เข้าชม : 1698


ห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 อันดับล่าสุด

      อาเซียน 24 / มิ.ย. / 2555
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ 31 / พ.ค. / 2555
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ 23 / พ.ค. / 2555
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ 14 / พ.ค. / 2555
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ 14 / พ.ค. / 2555