[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษาระดับสถานศึกษ
 

กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ  กศน.อำเภอจัตุรัส กศน.อำเภอภูเขียว กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
นายเกษม  ทาขามป้อม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
โทร 081 9670981
E-mail
นายชวน  มณีววรรณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 089 9496178
E-mail
นายจักรวุฒิ  ชนะพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
โทร 081 8781558
E-mail
นายสุรศักดิ์  วงค์สุรศิลป์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
โทร 089 94284520
E-mail
นายกฤษณะ  เพชรพัชรกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 085 0244922
E-mail  tata_2022@hotmail.com
นางสาววิชชุดา  ศรีกรินทร์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์  081 0643524
E-mail
นางชลีพร  กรุดทอง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์  081 4703705
E-mail : aor_chalee@hotmail.com
นางอมรา  บุราณ
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ
โทรศัพท์ 087 9562166
E-mail : amara_28@hotmail.co.th
เขตพื้นที่ัรับผิดชอบ
อำเภอเมือง และอำเภอซับใหญ่
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอจัตุรัส และอำเภอเนินสง่า
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านเแท่น
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอคอนสาร


กศน.อำเภอหนองบัวระเหว


กศน.อำเภอหนองบัวแดง


กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์


กศน.อำเภอแก้งคร้อ
นายกิตติภพ  โคมเดือน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โืทร 081 9775103
E-mail
นางจิตมาษ  กาญจนธัศทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 081 2656618
E-mail
นายบรรจง  พิมพ์ภูมี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 081 7250744
E-mail
นายสนั่น  เตชะนอก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 081 9670486
E-mail
นายวิชา  จ่าทัน
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ
โทร 080 7318857
E-mail : jathan@chaiyo.com
นาง
ตำแหน่ง
โทร
E-mail :
นาย
ตำแหน่ง
โทร
E-mail :
นางรัชตวดี  งอกนาวัง
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ
โทร 087 4540068
E-mail :
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบ้านเขว้่า
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอบำเหน็จฯ และอำเภอเทพสถิต
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์

 

 

      

 

 

  เข้าชม : 1496
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044 821330  E_mail : 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin