[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ถาม-ตอบ การศึกษาต่อเนื่อง
ถาม  :  หลักสูตรระยะสั้น กับ วิชาชีพระยะสั้น เหมือนหรือแตกต่างกัน
ตอบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สถานศึกษาสังกัด กศน. จัด  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ รวม 3 ประเภท คือ
             1)  การศึกษานอกระบบ
                  1.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สายสามัญ )
                  1.2  การศึกษาต่อเนื่อง หรือหลักสูตรระยะสั้น  ( เดิม กลุ่มแผนงาน และสำนักงบประมาณ ใช้คำว่า "การศึกษาต่อเนื่อง" ส่วนกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการใช้คำว่า “หลักสูตรระยะสั้น”  แต่ปัจจุบันกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการก็เปลี่ยนไปใช้คำว่าการศึกษาต่อเนื่อง ให้เหมือนกันหมดแล้วนะ )   ประกอบด้วย
                        1.2.1  อาชีพ เช่น วิชาชีพระยะสั้น
                        1.2.2  ทักษะชีวิต
                        1.2.3  การพัฒนาสังคมและชุมชน
                        1.2.4  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             2)  การศึกษาตามอัธยาศัย
             สรุปว่า วิชาชีพระยะสั้น ( 1.2.1 )  เป็นเพียงประเภทหนึ่งของหลักสูตรระยะสั้น (1.2 )   แต่ปัจจุบัน ให้ใช้คำว่าการศึกษาต่อเนื่อง แทนคำว่า หลักสูตรระยะสั้น แล้ว
ขอขอบคุณ อ.เอกชัย 
 
 
             เข้าชม : 872
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044 821330  E_mail : 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin