[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

20 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมแข่งขันกีฬา กศน.นาคาเกมส์ครั้งที่ ๓ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖
5 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ได้ยื่นหนังสือโครงการขอรับรับการสนับสนุนสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จากท่าน ส.ส.เจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาฯคนที่ 1 วันที่ 4 ก.ย.2556 ณ รร.บ้านเดื่อวิทยาคม
4 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์และร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
3 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ต้อนรับคณะนิเทศจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำทีมโดย นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยนางสิริพร หงส์ทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และคณะ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
30 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง เตรียมส่งหนังสื่อแจ้งสอบปลายภาค
กศน.ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง เตรียมส่งหนังสื่อแจ้งสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1l2556
27 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้ติดตาม แนะนำ และให้คำปรึกษา นักศึกษา ที่มาสอบ N-NET ในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น.ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคาร
27 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้ดำเนินการจัดรายงานวิทยุชุมชนคลื่น 92.25 KHz โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเวลาในรายการ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ซึ่งได้นำข่าวสาร งาน กศน.มาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและประชาชนได้ทราบ ณ คลื่นวิทยุคนรักสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จัดกิจกรรมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลหนองบัวแดง
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อทำการวัและประเมินผลการเรียนนักศึกษา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลวังชมภู
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหามหาราชินี \" วันแม่แห่งชาติ \"
กศน.เภอบ้านเขว้า พร้อมใจถวายพระพร เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ กศน. ในระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้ทำการติดตั้งป้ายส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ณ บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 1 ป้าย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผักสวนครัวรั้วกินได้) จาก กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง
ออกติดตามนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมการพบกลุ่ม
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางจิตมาษ กาญจนธัชทอง
ผอ.กศน.อำเภอหนองบัวแดง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกุดชุมแสง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ณ กศน.ตำบลกุดชุมแสง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง
นางจิตมาษ กาญจนธัชทอง ผอ.กศน.อำเภอหนองบัวแดง ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม กศน.ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทุ่งสว่าง มีนักศึกษาจำนวน ๓๐ คน
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดป่าบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
27 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พร้อมกับโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05