[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์จัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เกมส์ ปี ๕๙ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เสมอภาค เป็นหนึ่งเดียว” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

เสาร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
นายกิตติภพ  โคมเดือน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมกับคณะครู
 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เกมส์ ปี ๕๙
ภายใต้สโลแกนที่ว่า
เสมอภาค เป็นหนึ่งเดียว
 ในวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ  นายอำเภอบำเหน็จณรงค์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ  เพื่อให้นักศึกษามีนิสัยรักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีคุณธรรมด้าน ความซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด และมีน้ำใจนักกีฬา
ขบวนพาเหรดนักกีฬา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เกมส์ ปี ๕๙