[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรม เดินตามรอยพ่อตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง \"ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา\"

พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559


 กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรม เดินตามรอยพ่อตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
                                                                                   "ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา"
ในวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2559 ณ  หมู่บ้านวังตาลาดสมบูรณ์    หมู่บ้านป่าข้าว  และหมู่บ้านโคกอนุ
เพื่อช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิต