[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมลูกเสือ กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


 

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมลูกเสือ กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต
การเข้าค่ายพักแรม การสวนสนามมีการพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม และการแก้ปัญหา
สามารถนำประสบการณ์ไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
โดยมี นายเกษม ทาขามป้อม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ
ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

////// เอนก  ศรีวงษ์ชัย / รายงาน


เข้าชม : 215


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 18 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของสื่อสารองค์กร กศน.\" 18 / ก.ย. / 2562
      ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 / ก.ย. / 2562
      การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2562 18 / ก.ย. / 2562
      \"การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษารัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่\" 18 / ก.ย. / 2562


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05